Pracujete bez přestávky?

Dle zákoníku práce je nezbytné, aby zaměstnanec po několika odpracovaných hodinách pauzu na odpočinek. Avšak je mnoho pracovních pozic, kde zaměstnanci tuto možnost nemají a vzhledem k nedostatku pracovních míst se svého nároku ani nedomáhají. Navíc již z podstaty mnoha pracovních míst leckdy není možné jednoduše na půl hodiny přestat s prací a odejít na oběd. Avšak, jak toto řešit, zejména jedná-li se o pracovní směny delší než osmihodinové? Zaměstnanci přece nebudou o hladu. Pro tyto zaměstnance, kteří se nemohou vzdálit z pracoviště, je ideální rozvoz pizzy.

Přesto se najezte

Rozvoz pizzy zajistí těmto pracovníkům jídlo až na pracoviště a jistě si najdou příležitost sníst si svůj oběd. Například, jedná-li se o zaměstnance na recepci hotelu, který sice nemůže odejít, přesto však má chvilku klidného provozu, aby si svou pizzu snědl. Pizzu dovezeme až na pracoviště a není tedy třeba se ani na minutku vzdalovat ze svého určeného místa.

Share