Čištění ucpaného odpadového potrubí zajímá většinu vlastníků domků či bytů. Kanalizace se časem přirozeně zanáší. Pokud se včas nevyčistí, může dojít i k ucpání. Nejefektivnější způsob je čištění tlakovou vodou, kdy se velkým tlakem vodního paprsku prorazí usazeniny a celý profil se od nich vyčistí a následně odplaví. Tato metoda má mnoho výhod a několik nevýhod. Mínusem může být nutnost natahovat hadici s tlakovou vodou do objektu a omezení její délkou. V případě masivního ucpání se někdy může tlaková voda do momentu proražení usazenin vracet zpět. Přesto je tento způsob nejužívanější a nejúčinnější.

Mechanické čištění

Obdoba dobře známého „péra“. Drátěná spirála, zakončená podle potřeby vyměnitelnými hroty je napojena na elektromotor a zasunuta do potrubí, kde mechanicky proráží usazeninu. Její použití je nejúčinnější ve „stoupačkách“, v plochých svodech je její účinnost menší. Nevýhodou je proražení průchodu pouze v menším průměru (na rozdíl od tlakové vody, která čistí celý profil). Odstraněné usazeniny se vyplavují do kanalizace běžným splachováním. Nepročistí se dokonale celý průměr potrubí. Riziko je u plastových potrubí v ohybech, kde řezné hroty spirály mohou někdy způsobit poškození.